Lejebetingelser

Betingelser for leje af cykler

Læs særlige betingelser for leje af cykler under Folkemødet

Leje beregnes fra morgen til aften.

Sker der mishandling eller hærværk på det udlejede, hæfter lejer for reparationen.Lejer er ansvarlig for cyklens værdi.

Betalt leje tilbagebetales ikke såfremt lejeperioden bliver kortere end det aftalte. Regnvejr i udlejningsperioden berettiger ikke til nedslag i den aftalte leje.

Hvis cyklen imidlertid viser sig at være behæftet med fejl, der kan tilskrives Nordbornholms Cykelforretning, ombyttes cyklen eller repareres uden beregning.

Reparationer på cyklen må kun foretages på andre værksteder efter aftale med Nordbornholms Cykelforretning.

Almindelige småreparationer og lapning betales af lejer.